dijous, 26 de novembre de 2009

Llibertat VigiladaAhir vaig llegir a un diari local un petit article sobre l'aprovació al Parlament Europeu del nou marc legislatiu comunitari del mercat de les telecomunicacions. La protecció del dret d'accés a Internet queda reconegut, però hi ha també altres vessants a aquesta normativa menys bondadoses.

A l'article en sí no es deia res de d'aquestes altres vessants obscures, romania amagat a un racó del diari, a prop dels anuncis classificats, entre els "Legionarios de Cristo" i l'ejaculació precoç.

Ja sabeu que les llibertats bàsiques, els drets humans i les garanties legals NO estan de moda, no són objecte de tractament intens als diaris, ni a la televisió ni a la ràdio hertzianes ni a altres mitjans tradicionals. De manera que quan es rescindeixen no ens n'assabentam.

El text aprovat no garanteix la neutralitat de la xarxa (la limitació dels serveis en funció d'aspectes com l'IP d'origen de les persones usuàries), permetent explícitament "la gestió del trànsit" amb l'utilització de filtres i altres mesures. Les ambiguïtats i les imprecissions del text permeten als governs, ISP i corporacions restringir i controlar la nostra informació i, en un excés de bondat fa constar el "el dret a ser escoltat (...) i el dret a una revisió judicial efectiva i oportuna", per a la ciutadania en el cas de conflictes, és a dir, menys d'allò que teníem, puix que fins ara per a tenir dret a espiar la nostra informació era necessària una ordre judicial.

SITEL, la UE, el programari espia i l'spam. Estem fotuts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada